top of page
  • Writer's pictureSo Now

WOG – over de beperkte toepasbaarheid van de wet van oorzaak en gevolg


De wet van oorzaak en gevolg (WOG) kan niet overal toegepast worden.

In ons dagelijks leven bewegen wij in een driedimensionale ruimte van lengte, breedte en hoogte door de tijd. De WOG - ook genoemd het causaliteitsprincipe - werkt in diezelfde wereld. Dat wil zeggen, de WOG is onderworpen aan de 3D-ruimte en de tijd.

Als er fenomenen worden waargenomen of gerapporteerd die onafhankelijke zijn van ruimte (afstand) en tijd, dan kan WOG niet gebruikt worden om die waarneming te bevestigen.


Bij de waarnemingen van bijna-dood ervaring (BDE) - zoals gemeld in het boek van Van Lommel en door Eben Alexander - zijn geen tijd en ruimte-effecten opgenomen. Deze waarnemingen zijn zo vreemd en verbazingwekkend dat de rapporteurs geen woorden ter beschikking hebben om ze te kunnen duiden. Van Lommel spreekt hier over de “non-lokale ruimte”, een term die is afgeleid uit de quantum mechanica om buiten-WOG ervaringen te beschrijven. De ervaring van het niet kunnen gebruiken van de WOG wordt door Jung ook vermeld in zijn boek: "Synchroniciteit - een a-causaal verbindend beginsel."


In de huidige wereld, zoals die nu wordt beschreven via de beschikbare communicatiemiddelen, valt de wijdverspreide hebzucht en het geweld op. Ik zou dit willen toekennen als een wijdverspreid gebrek aan het functioneren van het geweten. Vele mensen zijn letterlijk 'geweten-loos'.


In zijn essay 'De opstand der horden' van de Spaanse cultuurfilosoof Ortega y Gasset zoals gepubliceerd in 1933 spreekt de schrijver over 'karakter zwakten' en het verval van de normen en waarden van fatsoenlijk gedrag. Recent is het essay opnieuw in het Nederlands vertaald en uitgegeven onder de naam: "De opstand van de massamens".

In het NRC van 8 mei 2015 wordt daarover geschreven. Het uit de hand lopen van dat kwalijke gedrag bij vele mensen en organisaties zou veroorzaakt kunnen zijn door het niet-beschikbaar zijn van voldoende tegenkrachten. In de rapportages over BDE wordt echter melding gemaakt van een overweldigend gevoel van goedheid en liefde.

Missen we de verbinding tussen de WOG en de non-lokale, non-WOG wereld?


Dit kan worden veroorzaakt doordat het derde oog ("The Third Eye") niet meer goed werkt. The Third Eye kan, in modernere termen, misschien beschreven worden als een sensor voor telepathische berichtgeving. Er zijn mensen waarbij gevoeligheid voor telepathische berichten bestaat. Van telepathische berichten is bekend dat die vaak worden waargenomen onder toestanden van grote emotionele spanning. Indertijd is er een boek verschenen onder de titel: "The Third Eye" aan de hand van de ervaringen van een jonge Tibetaanse monnik. De mensheid zou in vroegere tijden meer de beschikking hebben gehad over deze vermogens.


Om het geweten te her-activeren zou het functioneren van het derde oog verbeterd moeten kunnen worden. Misschien wijst de huidige belangstelling voor yogaoefeningen en/of mediteren op een onbewust verlangen naar een herintrede van het geweten, door middel van het activeren van het derde oog. Ik zou willen pleiten voor het her-activeren van dit 'kanaal' – verwijzend naar de verbinding tussen de WOG en non-WOG wereld met behulp van het derde oog - omwille van het ter beschikking komen van die goedheidskrachten.

 

Geldrop, winter 2015

Frits Carrière

Sanne Carrière

4 views0 comments

Recent Posts

See All

TECH FOR IMPACT ASIA

August 7, 2020 Sann and Jean-Francois Thery shared guidelines on how companies can practice sustainability framing to resonate with Generation Green. Find out more here!

PUBLICATIONS BEPAM

July 21, 2020 Sann and fellow researchers and professors published a manuscript: “Circular Cities: the case of Singapore”, examining Singapore’s current efforts and offers recommendations in the de

Comentarios


bottom of page